Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeninių tinklapių portalas
   MEDITACIJA
   ASMENINIS SIMBOLIS
   DIEVIŠKASIS SIMBOLIS
   KŪRYBA
   RAŠYKIT
   REKLAMA
   Administracija
  ASMENINIS SIMBOLIS


  • Patogiai atsisėskite arba atsigulkite. Užmerkite akis ir įsivaizduokite, kad keliaujate atgal laiku į tą momentą, kada dar buvote motinos įsčiose. Įeikite į gimdą tuo momentu, kada buvote fiziškai pradėtas. Sustokite sekundei ir pergyvenkite embriono vystymąsi iki pat gimimo. Įsivaizduokite, kad nuo embriono vejasi sidabrinė virvelė. Įsikabinkite virvės ir nepaleiskite jos kol judėsite link dabarties. Pereikite per vaikystės pergyvenimus, kartas nuo karto atžymėdami mazgeliu džiaugsmingus ar skausmingus momentus. Keliaukit per paauglystę, jaunystę ir brandą iki to etapo, kuriame dabar esate, pastoviai žymėdami reikšmingus įvykius mazgeliu sidabrinėje virvelėje.

  • Pagaliau atvykote į esamąjį laiką, laikydamiesi už sidabrinės virvės. Paimkite tą galą kuris yra iš vaikystės ir pridėkite prie to, kuris yra dabartyje, tuo būdu, sudarydami žiedą, kuris Jūsų patirties sumą Išoriniame ir Vidiniame laike santykyje su Dabartimi
  • .
  • Toliau, naudodamiesi savo vaizduote, paguldykite sidabrinį žiedą horizontaliai ir ženkite į jo vidurį. Iš karto pastebėsite, kad leidžiatės į minkštą tamsą. Pajusite nusileidimą į kažkokį dugną. Kiekvieno pojūčiai, palietus dugną, gali būti skirtingi – po kojomis gali būti dumblas arba vanduo. Įsivaizduokite tai kaip prieš istorinę, pirminę gimdą. Būkite atsipalaidavę, kvėpuokite lėtai ir giliai. Jūs vėl pradėsite kilti į viršų, bet pojūčiai bus visiškai unikalūs. Galite pajusti, kad kylate laiptais arba skrendate mojuodami sparnais, galbūt kilsite į kalno viršūnę, šiaip ar taip Jūs kilsite į viršų.

  • Pirmą, ką Jūs pamatysite iškilę iš savo šulinio ar olos, bus Jūsų asmeninis simbolis. Pavyzdžiui, Jums gali atrodyti, kad kylate laiptais ir pamatysite viršuje šviečiantį langą. Pažiūrėję per langą, - pamatysite žydintį medį, - tas medis ir bus Jūsų asmeninis simbolis.

  • Jūsų simbolis bus pirmas išvystas daiktas ir nėra svarbu ką Jūs pamatysite – avinėlį, kryžių ar paprastą kepurę.

  • Sužinoję savo Asmeninį Simbolį, visada Jį prisiminkit, kadangi jis Jus riša su Jūsų grupinės Būtybės energijomis. Įsivaizduokite savo simbolį, kada einate miegoti, medituojate, kada pavargote, džiaugiatės ar bijote.

  • Jūs esate šios svetainės lankytojas.