Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeniniø tinklapiø portalas
   MEDITACIJA
   ASMENINIS SIMBOLIS
   DIEVIÅ KASIS SIMBOLIS
   KŪRYBA
   RAÅ YKIT
   REKLAMA
   Administracija
  ASMENINIS SIMBOLIS


  • Patogiai atsisėskite arba atsigulkite. Užmerkite akis ir įsivaizduokite, kad keliaujate atgal laiku į tą momentą, kada dar buvote motinos įsčiose. Ä®eikite į gimdą tuo momentu, kada buvote fiziÅ¡kai pradėtas. Sustokite sekundei ir pergyvenkite embriono vystymąsi iki pat gimimo. Ä®sivaizduokite, kad nuo embriono vejasi sidabrinė virvelė. Ä®sikabinkite virvės ir nepaleiskite jos kol judėsite link dabarties. Pereikite per vaikystės pergyvenimus, kartas nuo karto atžymėdami mazgeliu džiaugsmingus ar skausmingus momentus. Keliaukit per paauglystę, jaunystę ir brandą iki to etapo, kuriame dabar esate, pastoviai žymėdami reikÅ¡mingus įvykius mazgeliu sidabrinėje virvelėje.

  • Pagaliau atvykote į esamąjį laiką, laikydamiesi už sidabrinės virvės. Paimkite tą galą kuris yra iÅ¡ vaikystės ir pridėkite prie to, kuris yra dabartyje, tuo bÅ«du, sudarydami žiedą, kuris JÅ«sų patirties sumą IÅ¡oriniame ir Vidiniame laike santykyje su Dabartimi
  • .
  • Toliau, naudodamiesi savo vaizduote, paguldykite sidabrinį žiedą horizontaliai ir ženkite į jo vidurį. IÅ¡ karto pastebėsite, kad leidžiatės į minkÅ¡tą tamsą. Pajusite nusileidimą į kažkokį dugną. Kiekvieno pojūčiai, palietus dugną, gali bÅ«ti skirtingi – po kojomis gali bÅ«ti dumblas arba vanduo. Ä®sivaizduokite tai kaip prieÅ¡ istorinę, pirminę gimdą. BÅ«kite atsipalaidavę, kvėpuokite lėtai ir giliai. JÅ«s vėl pradėsite kilti į viršų, bet pojūčiai bus visiÅ¡kai unikalÅ«s. Galite pajusti, kad kylate laiptais arba skrendate mojuodami sparnais, galbÅ«t kilsite į kalno virÅ¡Å«nę, Å¡iaip ar taip JÅ«s kilsite į viršų.

  • Pirmą, ką JÅ«s pamatysite iÅ¡kilę iÅ¡ savo Å¡ulinio ar olos, bus JÅ«sų asmeninis simbolis. Pavyzdžiui, Jums gali atrodyti, kad kylate laiptais ir pamatysite virÅ¡uje Å¡viečiantį langą. PažiÅ«rėję per langą, - pamatysite žydintį medį, - tas medis ir bus JÅ«sų asmeninis simbolis.

  • JÅ«sų simbolis bus pirmas iÅ¡vystas daiktas ir nėra svarbu ką JÅ«s pamatysite – avinėlį, kryžių ar paprastą kepurę.

  • Sužinoję savo Asmeninį Simbolį, visada Jį prisiminkit, kadangi jis Jus riÅ¡a su JÅ«sų grupinės BÅ«tybės energijomis. Ä®sivaizduokite savo simbolį, kada einate miegoti, medituojate, kada pavargote, džiaugiatės ar bijote.

  • Jûs esate ðios svetainës lankytojas.