Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeniniø tinklapiø portalas
   MEDITACIJA
   ASMENINIS SIMBOLIS
   DIEVIÅ KASIS SIMBOLIS
   KŪRYBA
   RAÅ YKIT
   REKLAMA
   Administracija
  DIEVIÅ KASIS SIMBOLIS


  • Simbolis, apie kurį reikia žinoti, tai JÅ«sų DieviÅ¡kasis simbolis, kuris yra JÅ«sų papildoma apsauga, kadangi atstovauja asmeninį ryšį su Centriniu Visatos TaÅ¡ku, Dievu, Absoliutu, KÅ«rėju, BÅ«timi – galite tai vadinti kaip tik norite. Simbolis gali bÅ«ti vienodas daugeliui individų, priklausančių tam pačiam evoliuciniam srautui arba impulsui, iÅ¡ kurio jie yra kilę.
  • Susipažinę su savo Asmeniniu simboliu, atsipalaiduokite ir vizualizuokite Jį kaip galima intensyviau. Simbolį savo vaizduotėje padidinkite tiek, kad galėtumėte jame atsisėsti. Atsisėskite taip, kad bÅ«tumėte tikras, jog nenukrisite. Po to sukite simbolį pagal laikrodžio rodyklę, - iÅ¡ pradžių lėtai, po to vis greičiau ir greičiau. Užverkite savo mąstymo akį, kad nejaustumėte pykinimo, ar nepradėtų suktis galva. Kurį laiką JÅ«s suksitės, po to sustosite ir nusileisite kažkur IÅ¡oriniame laike. Ä®dėmiai apsižvalgykite. Pirmą, ką pamatysite, bus Archetipas, kuris Jums tinka; jis jus pasveikins arba duos kokį tai ženklą.
  • Pavyzdžiui, JÅ«s galite pasijusti esąs veÅ¡lioj lankoj, kur moteris žydra suknia su gėlių vainiku ant galvos, prieis ir Jus pasveikins. Ji gali uždėti savo gėlių vainiką Jums ant galvos, - tas vainikas ir bus JÅ«sų DieviÅ¡kasis simbolis.
  • Ką JÅ«s bepamatytumėt, tai bus JÅ«sų esybės antrosios, poliarinės pusės dvasinė pora.
  • Jûs esate ðios svetainës lankytojas.