Smulkaus, vidutinio verslo ir asmeniniø tinklapiø portalas
   MEDITACIJA
   ASMENINIS SIMBOLIS
   DIEVIÅ KASIS SIMBOLIS
   KŪRYBA
   RAÅ YKIT
   REKLAMA
   Administracija
  Eilės


Ateisiu pas Tave kada blogai...
Blogai jaučiuos, jaučiu, blogai galvoju

Ateisiu pas tave kada kerai
Rūku aptemdys naktį nemiegojus

Ateisiu pas tave kada gerai
Nes su manim Tu būni maloninga

Ateisiu pas Tave visais rytais...
Ateisiu...nors nebuvom išsiskyrę


Kada naktis savas rankas
Į miesto šėlsmą panardina,
Širdin ateina liūdesys, -
Ir nerimas, ir pamišimas,
Atnešdamas keistas mintis...

Pavargęs nuo dienos darbų,
Norėtų kūnas pailsėti,
Bet lekia mintys, nematuojamu greičiu, -
Neleidžia bluosto man sudėti...
Nusineša su savimi...

Nusineša ir nubloškia kažkur
Kur jau buvai arba kada nors būsi,
Ir jau miegi, o gal jau pabudai,
Bet nežinai, o gal žinai...truputį...


Mes tikėjome laisvę atgavę,
Mes tikėjom, kovojom už ją,
O iš tikro atgavom grandinę...
Ir stipriausia grandis joje, - mes.

O kovojom už protėvių dvasią,
Už stiprybę... už savo dievus...
Iškovojom vergiją...ir šiandien, -
Save mylim, kaip myli vergus.


Duok man valios
Atsisakyti to,
Kas neamžina...
Duok man valios
Atsisakyti to,
Kas laikina, -
Ko laikiausi įsitvėręs
Visus praeitus gyvenimus...
Duok Supratimo,
Atjautos ir Meilės, -
Duok Skausmo ir Liūdesio,
Ir vienatvės pilnumo,
Ir džiaugsmo...


Tiesa ir viduj, ir išorėj...
Pilni jos ir oras, ir kraujas...
Ir žvilgsnis jos pilnas, -
Ir jis, - nei viduj, nei išorėj,
Arba jis ir viduj, ir išorėj.

Meilė iš vidaus į išorę,
Meilė iš išorės į vidų,
Meilė viduj ir išorėj, -
Meilė laimėje, laimė meilėje...
Visa visame ir visame visa...
Meilė ir tiesa visame, visada ir visur
Amžinai...
Amen...


Leisk patarnauti prie Tavojo stalo, -
IÅ¡minties trupinius leisk susirinkti,
Kad galėčiau pasotinti savo neišmanymą...

Leisk vyno likučiais iš Tavo taurės
LÅ«pas suvilgyti,
Kad ramybė į širdį sugrįžtų...ir džiaugsmas...

Leisk kojas nuplaut, po kelionių pavargusias,
Kad tarnystėj suprasčiau
Koks menkas esu didybėje Tavo...

Leisk ugnį paliest, prie kurios Tu ilsiesi,
Kad uždegtų man širdį, -
Tikėjimu, meile, viltim...Su mylimaisiais nesiskirkim, -
Vargus, džiaugsmus kartu patirkim...
Ilgėkimės viens kito nuolat...
Mylėkim žvėris ir vaikus...

Su mylimaisiais nesiskirkim, -
Kartu gyvenam, kartu mirkim...
Statykim, griaukim, vėl statykim, -
Jausmų pasaulis toks trapus...

Su mylimaisiais nesiskirkim...
Net ir sekundei, - niekada...
Jûs esate ðios svetainës lankytojas.